Начало » За компанията » За нас  

За нас

Стратегията за развитие на ‘Радомир Метал Индъстрийз' АД е пряко свързана и се базира на развитието на човешките ресурси в дружеството. Важен момент в развитието на човешките ресурси е обучението на кадрите. Фирмата провежда последователна политика за обучение и квалификация на кадрите си в различни професионални направления. От април 2008 фирмата участва и в Оперативната програма ‘Развитие на човешките ресурси'.


„Радомир Метал Индъстрийз” АД обявява процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект : „Доставка, инсталация и въвеждане на съвременна ERP система за управление на ресурсите в предприятието и нужното за работата на системата оборудване” по проект 4МС-02-61/27.04.2012 - Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
Обява и пояснителен документ

Документацията за участие в процедурата е публикувана на следния интернет адрес:
http://www.opcompetitiveness.bg/module10.php?menu_id=148&id=1079&cat_id=29EU_LogoEU_Logo
Оперативна програма
'Развитие на човешките ресурси'
Проект: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗАЕТИ ЛИЦА

В 'РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ' АД


(април 2008 - септември 2009)

ESF-2101-18-08001


Проектът включва:

» Обучение за работа с компютърни офис технологии
» Обучение по общ и специализиран английски език
» Обучение по специалност 'Леярство'

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 
  Видео
  Сертификати
   
Начало | Полезни връзки | Контакти | Карта на сайта