Радомир Метал Индъстрийз АД

Заводът е разположен на 1 800 000 кв.м. площ. Намира се на около 50 км. югозападно от столицата на Република България - гр. София, непосредствено до пътя София - Перник - Радомир - Кулата - Атина. Има отлично изградена инфраструктура, включително връзка с Националната ж.п. мрежа, и е захранен с природен газ. Предприятието разполага със собствена трансформаторна ел. станция, която има директна връзка с Националната електро-енергийна система за високо напрежение. Опазването на околната среда е един от приоритетите в дейността на завода. Пречиствателните съоръжения отговарят на изискванията на Европейските стандарти за качество на въздуха и водите. Инвестиционната политика на завода е насочена, към модернизация на управлението на съществуващото оборудване и доставка на нови машини и съоръжения, свързани с механообработката и стоманодобива - шлайф до ф1600 на фирма "Херкулес" и ЕШП на фирма "Интеко".

Продукти
Отливки за
минно-добивната
промишленост
Отливки за
циментовата
промишленост
Отливки за
корабостроенето
Отливки за
енергетиката
Отливки за общо
машиностроене
За металургията
  Видео
  Сертификати
   
Начало | Полезни връзки | Контакти | Карта на сайта