Начало » Метали » Термично-чистален цех


Термично-чистален цех

В Термично-чисталния цех се извършва окончателната обработка на отливките. Тя включва премахване на леяковата система и мъртвите глави и поправка на леярските дефекти. Отливките се почистват окончателно в дробометни камери и след това се подлагат на термична обработка за снемане на леярското напрежение. В цеха се извършва точен трасаж /оразмеряване/ на отливките преди да се предадат за механична обработка. След груба /първоначална, междинна/ обработка тук се извършва и безразрушителен контрол със съвременна апаратура, а именно: Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол и Цветна дефектоскопия.
Основното оборудване е следното:

» 4 Дробометни камери с капацитет от 30, 60 и 150 тона с максимални размери 9 000/9 000/7 000 mm.

» 11 Термични пещи с капацитет от 50, 80, 150 и 250 тона с максимален размер 13 000/9 000/4 000 mm. Термичните газови пещи са с управление на горенето, което дава възможност за голяма хомогенност на температурата в пещното пространство, което пък от своя страна гарантира точното изпълнение на термичните режими.
» Машини за външно почистване и отстраняване на неравности по необработваемите леярски повърхнини.

  Видео
  Сертификати
   
Начало | Полезни връзки | Контакти | Карта на сайта