Начало » Металлы

Металлы

"Радомир Метал Индъстрийз" АД е фирма с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по "Ноу Хау" на Японската фирма "Кобе стийл", подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.

Продукцията, произвеждана от нашата фирма, намира добър прием във всички части на света - Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е за структуроопределящи икономически отрасли като: енергетиката, корабостроенето, циментовата и химическата промишленост, добивът на полезни изкопаеми, тежкото инвестиционно машиностроене, индустриите за цветни и черни метали, ядрено енергийния сектор, както и специфично военно оборудване.

Основни наши партньори са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Krupp Thyssen, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel Serbia d.o.o., Сърбия и Черна гора; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel, Македония; Akers Specialty Rolls, Франция; Gőntermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship's Equipment, Gűrdesan, Турция, както и разни програми на МО на различни държави в Европа.

Изграждането на фирмата е реализирано от Правителството на Република България в периода 1976 - 1986 г. От 1999 г., в резултат на подписан приватизационен договор, фирмата става частно акционерно дружество със 100% частни капитали. Изграждането на цялостния завод е струвало 1.5 млрд. долара.

През годините фирмата е съществувала под различни имена - "Тежко машиностроене", "Радомир - Метал", "Радомир Леяро-ковашки комплекс", "Радомир - Метали", а в настоящия момент /от декември 2006 г./ "Радомир Метал Индъстрийз" АД.

През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.

Инженерно-техническия потенциал на фирмата е изключително висок. Значителна част от инженерните кадри са с повече от 15 - годишен стаж във фирмата, в която в момента се полагат усилия за практическото обучение на нови кадри в производствения процес.

Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.

Изпълнителския персонал също е с многогодишен опит в областта на стоманодобива, стоманолеенето, коването и термообработката.

В технологично отношение дейността на фирма "Радомир Метал Индъстрийз" АД се осъществява в две основни направления:

» ковани изделия с механична обработка
» отливки с механична обработка

В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:

» Скрапо цех
» Стоманодобивен цех
» Стоманолеярен цех
» Термично - чистален цех
» Моделен цех
» Пресово - термичен цех
» Цех за механична обработка

» Лаборатории

  Видео
  Сертификаты
   
Начало | Полезные ссылки | Контакты | Карта сайта